Veel aandacht voor de toegankelijkheid van stemmen

Rondom de gemeenteraadsverkiezingen was er dit jaar opvallend veel aandacht voor de toegankelijkheid van het stemmen. Dat een stembureau fysiek toegankelijk moet zijn, ligt vast in de Kieswet, net als hulp in het stemhokje bij een fysieke beperking. Dat meldt Ieder(in).

Maar hulp bij het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking, visuele beperking of voor dove mensen: dat is nog niet vanzelfsprekend. Ook daar worden grote stappen gezet, door inzet van lokale belangenbehartigers en met inzet van belangenbehartigers als Stichting Prokkel, de Oogvereniging en Dovenschap. 

Hoger op de agenda

Ieder(in) merkt dat toegankelijk stemmen hoger op de agenda is komen te staan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Door: Nationale Zorggids