Informatie zorgaanbieders gehandicaptenzorg centraal beschikbaar

Voor de basisinformatie van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg wordt gewerkt aan een landelijke registratie. Daarmee wordt voor zorgzoekers via ZorgkaartNederland een actueel en toegankelijk overzicht van zorg en voorzieningen beschikbaar. Daarnaast hoeven zorgaanbieders op termijn niet meerdere keren dezelfde informatie aan te leveren. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland in een persbericht. 

De informatie wordt door zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg aangeleverd bij Vektis via een aanvullende vragenlijst. Vektis zorgt voor een landelijke registratie waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld Patiëntenfederatie Nederland, zorgkantoren en ZorgkaartNederland. Een deel van de zorgaanbieders heeft de basisinformatie al aangeleverd. De overige zorgaanbieders wordt opgeroepen dit alsnog te doen.

Enkelvoudig registreren, meervoudig gebruik

Het gaat om informatie als de openingstijden en adresgegevens. Maar bijvoorbeeld ook gegevens over de toegankelijkheid van een locatie. Door de centrale registratie van deze informatie bij Vektis is het mogelijk om deze gegevens aan alle betrokken partijen, zoals de zorgkantoren en Patiëntenfederatie Nederland, uit te leveren. De basisinformatie en eventuele aanpassingen hierop wordt daarmee op één plek geregistreerd en direct doorgevoerd op alle relevante cliëntomgevingen (enkelvoudig registreren, meervoudig gebruik). Hiermee wordt een begin gemaakt met de transitie naar één bronregister voor deze informatie waarmee in de nabije toekomst de administratieve lasten voor partijen verminderen.

Actueel en toegankelijk

Zorgverzekeraars hebben deze basisinformatie nodig voor het inkopen en contracteren van zorg. Vektis legt deze gegevens samen met de gegevens in het AGB-register vast en informeert zorgverzekeraars. Voor zorgaanbieders betekent dit dat in de toekomst nog maar 1 keer per jaar gegevens hoeven te worden aangeleverd of gecontroleerd. De landelijke registratie is een  resultaat van een traject dat Patiëntenfederatie Nederland, een aantal zorgkantoren en Vektis eind 2021 zijn gestart. Doel van het traject is om zorgzoekers een actueel, toegankelijk en consistent overzicht van het zorg- en voorzieningenaanbod in de gehandicaptenzorg te geven. Dit landelijke overzicht staat op ZorgkaartNederland.

Aanvullende vragenlijst

Een deel van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg heeft de basisinformatie inmiddels aangeleverd. Dit kan via de aanvullende vragenlijst die daarvoor is opgesteld. De overige zorgaanbieders wordt opgeroepen om dit zo spoedig mogelijk ook te doen. Alle zorgaanbieders hebben een uitnodiging ontvangen om de informatie via de digitale vragenlijst in te voeren.

Door: Nationale Zorggids