Normal_energierekening

Bewoners van wooninitiatieven met een laag inkomen krijgen vaak onterecht geen energietoeslag toegekend. Dat blijkt uit een uitvraag van Ieder(in). Gemeenten blijken de energietoeslag niet, of met grote willekeur, toe te kennen. Ieder(in) vindt het belangrijk dat gemeenten dit zo snel mogelijk rechtzetten. Daarvoor roept het lokale belangenbehartigers en (ouders van) bewoners van wooninitiatieven om hier actie tegen te ondernemen. Dit meldt Ieder(in). 

Er is op twee punten onduidelijkheid, waardoor het toekennen van de energietoeslag vaak misgaat. Op de eerste plek zijn instellingen uitgezonderd van de energietoeslag, omdat bewoners lagere bestaanskosten hebben. Echter, dit is voor pgb-gefinancierde wooninitiatieven niet het geval. Bewoners betalen zelf hun energiekosten. Daarnaast kunnen gemeenten eisen stellen zoals dat bewoners een energierekening op naam moeten aanleveren of een eigen huisnummer moeten hebben. Bij wooninitiatieven is er echter vaak sprake van een energierekening op naam van het wooninitiatief en hebben bewoners niet altijd een eigen huisnummer.

Twee belangrijke punten

Twee punten zijn belangrijk om het toekennen van energietoeslag op orde te krijgen: gemeenten moeten hun eigen ambtenaren en bewoners van wooninitiatieven duidelijk informeren dat zij recht hebben op energietoeslag (bijvoorbeeld door expliciet te vermelden dat pgb-gefinancierde wooninitiatieven niet vallen onder de uitzondering van inrichtingen) en gemeenten moeten wooninitiatieven uitzonderen van de voorwaarde dat bewoners een energierekening op naam moeten kunnen aanleveren.

Stappen ondernemen

Wie volgens hem of haar onterecht geen energietoeslag krijgt, kan vier stappen ondernemen: vraag energietoeslag aan (ook als de indruk is gewekt dat bewoners van een wooninitiatief geen recht hebben op energietoeslag), maak bezwaar als de energietoeslag wordt afgewezen, benader ambtenaren uit de gemeente en/of de wethouder, leg de situatie uit en vraag om een gesprek. Tot slot benader je de gemeenteraad als ambtenaren geen gehoor geven. Ieder(in) heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee de gemeenteraad benaderd kan worden. Deze kun je mailen naar de griffie van de gemeenteraad, die ervoor zorgt dat alle raadsleden het bericht ontvangen. De contactgegevens zijn te vinden door op Google te zoeken naar ‘griffie’ en de naam van je gemeente.

Door: Nationale Zorggids