'Mensen met LVB verdienen meer kansen op arbeidsmarkt'

Lector Weerbaarheid Piet Geert Nicolay aan NHL Stenden Hogeschool vindt het jammer en onnodig dat er nog veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn die geen werk hebben, terwijl de arbeidsmarkt zo hard extra werknemers nodig heeft. Uit onderzoek van Nicolay blijkt dat er juist onder deze groep werklozen veel arbeidspotentie is. Dit meldt de Leeuwarder Courant. 

Ongeveer 12 tot 16 procent van de Nederlanders heeft een LVB. Dat zijn ongeveer 2,5 tot 3 miljoen mensen met een IQ tussen de 50 en 70. Nicolay doet al jaren onderzoek naar deze doelgroep. Nieuw onderzoek van hem laat zien dat afwisselende werkzaamheden en aandacht voor persoonlijke groei de belangrijkste succesfactoren zijn om mensen met een LVB aan het werk te krijgen. Werk met weinig uitdaging blijkt averechts te werken. “Wanneer iedere dag hetzelfde is en er geen kans is op groei, haken veel werknemers af.”

Laag salaris

Dan zijn er nog het salaris en het perspectief daarop. Nicolay hoort van veel mensen met een licht verstandelijke beperking met een voltijdsbaan dat ze onvoldoende geld verdienen om zelfstandig te wonen. Zij krijgen vaak ook geen vast contract aangeboden. Beëindiging van het contract wanneer het subsidietraject eindigt is volgens de lector een klap in het gezicht van mensen met een LVB.

Werknemers voor het leven

Werknemers die met deze doelgroep willen werken doen er goed aan om ze niet alleen een gevarieerd takenpakket te bieden, maar ze ook passend te betalen, complimenten te geven, een vast aanspreekpunt te bieden én persoonlijke ontwikkelkansen te geven. Nicolay weet zeker dat mensen met een LVB die een eerlijke kans krijgen, een werknemers voor het leven zijn.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky