Normal_parkinson__ouderenzorg

Volgens het CIZ heeft het een succespercentage van 98 procent, maar uit onderzoek van Investico blijkt dit percentage niet juist. Het aantal niet goed onderbouwde besluiten voor aanvragen van langdurige zorg liep in zes maanden tijd op tot 7.000. Dit meldt Investico. 

Jaarlijks beoordeelt het CIZ 140.000 zorgaanvragen van mensen met een beperking of chronische ziekte. In de eerste zes maanden van 2022, waren 7.000 besluiten genomen op basis van onjuist of onvolledig onderzoek. Dit staat in interne documenten van het Centrum Indicatiestelling Zorg, zoals het voluit heet. Het succespercentage staat in werkelijkheid waarschijnlijk op zo’n 70 tot 80 procent.

Geen onderzoek naar gemaakte fouten

Het is niet bekend hoeveel mensen hierdoor geen zorg hebben ontvangen of juist onterecht wél zorg kregen. De gemaakte fouten worden niet verder onderzocht en ook de zorgvragers krijgen geen nadere toelichting.
“Als het onderzoek niet volledig blijkt, dan moet je dat onderzoek afmaken en zo nodig het besluit herzien”, zegt hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Sijmons. “Je kunt het nooit laten bij een driekwart besluit. Dat is niet conform de Wet langdurige zorg.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky