De Jonge roept op tot snelle oplossingen voor toegankelijkere verkiezingen

Stemmen is niet vanzelfsprekend voor meer dn 2 miljoen Nederlanders met een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking of voor mensen die moeite hebben met lezen. Hoewel veel gemeenten al werk maken van toegankelijke verkiezingen, zijn er nog verbeteringen mogelijk. Daarom roept minister Hugo de Jonge gemeenten op om De Tweede Kamerverkiezingen op 22 november en de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 toegankelijk te maken voor iedereen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Gemeenten stellen vaak al een stemmal beschikbaar voor kiezers met een visuele beperking of zorgen voor een tolk (op afstand) voor kiezers met een auditieve beperking. Toch bleek er afgelopen maart, na de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen, dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. 80 procent van de stemlokalen bleek onvoldoende toegankelijk. Bij ruim 50 procent ging het om drempels bij de ingang, zware, smalle of dichte deuren. Ook waren de zelf aangebrachte helingbanen voor rolstoelen en rollators niet veilig genoeg. Door voor 22 november zware deuren open te zetten en hellingbanen veilig te momteren, kan er snel een ander worden verbeterd. Ook moeten stembureauleden alert zijn of kiezers hun weg naar en in het stemlokaal kunnen vinden. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky