Logo_download

Een op de drie vrouwen in Europa is wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld na hun 15e levensjaar. Van deze vrouwen is een op de twintig verkracht, zo wijst een grootschalig onderzoek uit. Dat zijn negen miljoen slachtoffers. Dit meldt NU.nl.

Het EU-agentschap voor grondrechten ondervroeg in totaal 42.000 vrouwen tussen de 18 en 74 jaar in alle 28 EU-lidstaten voor dit onderzoek. De cijfers over geweld tegen vrouwen geven geen redenen tot tevredenheid, aldus directeur Morten Kjaerum van het agentschap. Maar liefst 55 procent van alle vrouwen zijn slachtoffer van seksuele intimiderende handelingen zoals ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen. De boosdoener is in een derde van de gevallen de baas, collega of klant van de vrouw. Veel van het geweld vindt dan ook thuis of op het werk plaats. Opmerkelijk is ook dat 75 procent van de dames die hogere managementfuncties vervullen slachtoffers zijn.
 
45 procent van alle Nederlandse dames geeft aan slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Het gemiddelde percentage voor Europa is 33 procent. Dat ons nationale percentage hoger ligt dan het gemiddelde wordt geweten aan het feit dat meer dames werken en dat veel intimidatie op de werkvloer plaatsvindt. Ook ligt het percentage wellicht hoger omdat Nederlandse vrouwen mondiger zouden zijn. Zij stapten sneller naar de politie gaan om aangifte te doen.
 
Het is de bedoeling dat dit onderzoek om de vijf jaar herhaald wordt zodat nagegaan kan worden of het beleid om geweld tegen vrouwen terug te dringen effectief is. Een dergelijk onderzoek is nog niet eerder ondernomen.
 
© Nationale Zorggids