Logo_vgz_zorgverzekering

Er heerst onrust onder zorgaanbieders door de kwaliteitsvragen die zorgverzekeraar VGZ heeft gesteld. Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft VGZ daarom om uitleg gevraagd, zo meldt deze organisatie. 

Het NIP heeft bij VGZ aangeklopt vanwege de vele klachten die over de kwaliteitsvragen zijn binnen gekomen. VGZ heeft in april een uitgebreide vragenlijst gestuurd naar zijn gecontracteerde zorgaanbieders. Op deze manier wil de zorgverzekeraar de kwaliteit inzichtelijk maken voor verzekerden en doet dit op basis van zelf gemaakte kwaliteitsindicatoren.

Het NIP heeft zo zijn bedenkingen bij de inhoud van de vragenlijst. “Met de huidige vragenlijst kunnen volgens het NIP geen conclusies getrokken worden over de kwaliteit van de behandeling”, zo stelt het instituut in een verklaring op hun eigen website. “De vragen lijken vooral toegespitst te zijn op grotere instellingen. Daarbij wordt niet helder geformuleerd op basis van welke indicatoren de selectieve inkoop plaatsvindt. Ook is onduidelijk welke informatie op de website ‘Vergelijk en Kies’ wordt gepubliceerd. Ten slotte betekent deze individuele actie van de zorgverzekeraar opnieuw een verzwaring van de administratieve last en een verslechtering van de vertrouwensrelatie tussen aanbieder en verzekeraar.”

Het NIP is blij dat zorgverzekeraars graag kwalitatief goede zorg willen, maar is ook van mening het nastreven van kwaliteitszorg in beginsel bij de beroepsverenigingen ligt. VGZ zal het commentaar van NIP meenemen in de beoordeling van de resultaten en heeft het NIP ook uitgenodigd om later de uitkomsten te bespreken.

© Nationale Zorggids