Logo_download__2_
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) heeft een nieuw nachtzorgsysteem ontwikkeld voor haar GGZ-instelling. Inmiddels zijn alle kamers uitgerust met technologische middelen zoals een spreek-luister-verbinding die de cliënt naar eigen behoeven kan gebruiken. GGzE wil met het nieuwe systeem betere, veiligere, snellere  en meer verantwoorde zorg bieden op momenten dat dat voor de cliënt wenselijk is, zo meldt de organisatie.

Een nachtdienst die om de zoveel tijd zijn rondes loopt, de deuren opent, met een zaklamp kijkt of iemand nog in zijn bed ligt en of het goed met hem gaat om vervolgens de deur weer dicht te doen. En als een cliënt tussen de rondes door zorg nodig heeft, moet hij vaak een tijdje wachten voor er iemand komt helpen. Dit is een nachtrust verstorende, arbeidsintensieve en niet cliëntgerichte manier van nachtzorg, waar GGzE van af wilde. 

Bij de nieuwe vorm van nachtzorg kunnen cliënten zelf aangeven of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Hierdoor hebben ze meer eigen regie én krijgen zij een betere nachtrust. Daarnaast is de nieuwe nachtzorg efficiënter omdat de bezetting in de nacht afgestemd is op de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning en niet op het waarborgen van zorg bij ongeplande zorgvragen en crises. Slechts drieëntwintig medewerkers zijn nu elke nacht actief om de circa 750 cliënten op Landgoed De Grote Beek betere en efficiëntere nachtzorg te bieden. Voorheen waren dat zo’n veertig medewerkers.
 
Op de centrale cockpit komen alle zorgvragen van cliënten binnen. Via de spreek-luister-verbinding bespreekt de medewerker met de cliënt wat de vraag is en bepaalt of er extra ondersteuning ter plaatse nodig is. Is een cliënt niet zelf in staat om de zorgbehoefte te bepalen dan kan bijvoorbeeld met andere domotica, zoals camera’s of bed-signaleringsmatjes, de beweging van de cliënt gemonitord worden. Deze signalen komen ook bij de centrale cockpit binnen. Als het nodig is dan stuurt de cockpitmedewerker direct een nachtzorgmedewerker ter plaatse. De nachtdienst beschikt over een interactieve plattegrond die gekoppeld is aan het elektronisch patiëntendossier en de actuele BHV-overzichten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zien of er overdag iets is voorgevallen waardoor het gedrag van de cliënt in de nacht afwijkend kan zijn. 
 
Sinds ruim een half jaar is het gehele landgoed er mee uitgerust en het draait naar ieders tevredenheid. Zozeer zelfs dat andere instellingen ook graag hun nachtzorg zo uitgerust willen zien.
 
© Nationale Zorggids