Normal_geld_briefgeld_munten

Het Zwolse bedrijf Creating Balance, dat onder meer zorg verleent aan daklozen en mensen met psychische problemen, is onderwerp van gesprek bij de Zwolse politiek. Het bedrijf heeft vorig jaar meer dan een half miljoen euro winst gemaakt, die voor een groot deel in de zakken van directrice Marieke te Velde verdween. Politici zijn verbaasd dat een zorgaanbieder zoveel winst kan maken met een omzet van 1,7 miljoen euro, maar er is vooral ophef over het feit dat dit geld niet is teruggestoken in de zorg. Dit meldt De Stentor.

Creating Balance heeft onder andere de gemeenten Zwolle en Kampen en het ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgevers. Dat gemeenschapsgeld gebruikt wordt om de rekening van de directrice te spekken, die al een jaarsalaris van 178.000 euro ontvangt voor haar werkzaamheden bij de zorgaanbieder, is volgens velen een kwalijke zaak.

Winst in de zorg staat sowieso al hoog op de politieke agenda. Minister Bruins van Volksgezondheid is door SP-Kamerlid Lillian Marijnissen gevraagd om opheldering over het fenomeen, wat volgens haar “onnodig en onwenselijk” is. “Als er geld overblijft omdat bedrijven goedkoop kunnen werken, moet dat terug naar de zorg en niet naar de zakken van bestuurders.” Ook fractievoorzitter Martijn van der Veen van het CDA vindt de winst opmerkelijk. “Als zij met minder geld kunnen doen wat andere zorgaanbieders ook doen, dan kunnen we daarvan leren en uiteindelijk besparen op de zorgkosten.”

Verscheidene Zwolse politici willen opheldering en vragen zelfs naar de mogelijkheden om het geld terug te vorderen. Anderen stellen dat het het bedrijf open moet zijn en verantwoording moet afleggen over het gebruik van het geld. De directrice en de Raad van Commissarissen van Creating Balance hebben nog altijd geen reactie aan De Stentor willen geven over de zaak.

Door: Redactie Nationale Zorggids