Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

Het Zorginstituut Nederland gaat twee zorgtrajecten uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder onderzoeken op mogelijkheden voor verbetering. Dit verdiepend onderzoek richt zich op concrete aanbevelingen voor verbeteringen van de zorgtrajecten Psychose en Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze onderwerpen zijn gekozen op basis van een systematische analyse van de ggz, met inbreng van partijen in de sector. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

In het kader van het programma Zinnige Zorg onderzoekt het Zorginstituut samen met partijen in de ggz of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de ggz goed gaan. De eerste fase, de screeningsfase, is nu afgerond. De zorgtrajecten gaan nu door naar de verdiepingsfase. Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten in deze trajecten nog beter kan.

Opvallende signalen

In de systematische analyse vond het Zorginstituut signalen dat bij Psychose de diagnose en behandeling van lichamelijke klachten achterblijft bij mensen met psychoses. Ook lijkt het voorschrijven en monitoren van antipsychotica en bijkomende medicatie niet altijd volgens de richtlijnen te gebeuren.

Voor PTSS zijn er aanwijzingen dat dit niet altijd bij mensen wordt herkend. Ook zijn er signalen dat mensen met PTSS niet altijd een behandeling volgens de richtlijnen krijgen. Dit geldt ook voor mensen die naast een trauma een andere psychische stoornis hebben.

Doel verdiepingsonderzoek

In de verdiepingsfase gaat het Zorginstituut samen met betrokken partijen de zorgtrajecten Psychose en PTSS verder onderzoeken. Het doel is om concrete aanbevelingen te formuleren van de patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid. 

Door: Redactie Nationale Zorggids