Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de rechtbank gevraagd het faillissement van de Psycho Informa Groep uit te spreken. Aanleiding voor het verzoek is een vordering van meer dan 500.000 euro vanwege onterecht aangevraagde subsidies voor het opleiden van psychologen en psychotherapeuten in 2015 en 2016. De rechtbank heeft gehoor gegeven aan ons verzoek en het faillissement uitgesproken. Dit meldt NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit keert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid op aanvraag van zorginstellingen subsidies uit voor (medische) vervolgopleidingen, de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Uiteraard moeten zorginstellingen aan de NZa verantwoorden hoe zij deze subsidie besteed hebben. De Psycho Informa Groep kan ondanks herhaaldelijk verzoek geen verantwoording overleggen voor de subsidies die zij ontvangen heeft in 2015 en 2016.

Schuld wordt niet terugbetaald

De vordering van de NZa is inmiddels opgelopen tot meer dan 700.000 euro (inclusief 2017). De NZa heeft het faillissement aangevraagd omdat de Psycho Informa Groep, ondanks diverse inspanning van de NZa en inschakeling van een deurwaarder, het bedrag niet heeft terugbetaald.

De Psycho Informa Groep behandelt zelf geen patiënten maar is de groep boven van de Psycho Informa Instellingen. De instellingen behandelen patiënten maar zijn eerder dit jaar failliet verklaard.

Door: Redactie Nationale Zorggids