Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De drie ggz-instellingen die een aanwijzing kregen opgelegd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), hebben hun wachttijden voor 31 juli aangeleverd aan Vektis. Daarmee hebben ze voldaan aan de aanwijzing en voorkomen zij openbaarmaking van de naam van hun instelling. De zorgaanbieders kregen de aanwijzing omdat zij de afgelopen twee maanden geen wachttijdinformatie hadden aangeleverd aan Vektis. Dat meldt de NZa. 

Deze wachttijdinformatie is essentieel voor verwijzers als huisartsen, maar ook voor patiënten zelf en voor zorgverzekeraars. Zo kunnen patiënten snel verwezen worden naar een aanbieder die op tijd kan helpen. Naar verwachting worden deze wachttijden in het najaar gepubliceerd op de website ‘Kiezen in de ggz’.
Alle instellingen

In eerste instantie heeft de NZa haar toezicht toegespitst op alle instellingen die nog nooit aanleverden. Alle ggz-instellingen bij elkaar leveren het grootste gedeelte van de ggz-zorg (80 procent). Nu ook de laatste drie ggz-instellingen minstens één keer hun wachttijdgegevens hebben aangeleverd, is voor het grootste deel van de ggz inzichtelijk waar de wachttijden te lang zijn en waar patiënten wel op tijd terecht kunnen. Instellingen moeten maandelijks wachttijdgegevens blijven aanleveren, zodat deze informatie actueel blijft. 

Vrijgevestigden

De komende tijd richt de NZa haar toezicht op de vrijgevestigde ggz-aanbieders, die ongeveer 20 procent van de ggz-zorg leveren. Uit de meest recente gegevens blijkt dat 29 procent van de vrijgevestigden niet aanlevert. Soms is hier een goede reden voor. Zo zijn er bijvoorbeeld aanbieders bij die alleen jeugd-ggz leveren. Dit valt niet onder de aanleverplicht. Ook ziet de NZa dat aanbieders zich als zzp’er laten inhuren door instellingen of vrijgevestigde en hierdoor zelf geen wachttijd registreren. Op dit moment worden de vrijgevestigden die niet hoeven aan te leveren uit de bestanden van Vektis verwijderd.

Deze zomer benadert de Zorgautoriteit alle vrijgevestigden die geen wachttijdgegevens hebben aangeleverd en daartoe wel verplicht zijn. De Nza wil alle vrijgevestigden uiteindelijk verplichten om gegevens aan te leveren.

Door: Redactie Nationale Zorggids