Normal_dementie_mantelzorger

Alzheimer Nederland is zeer verbaasd dat minister De Jonge de aanbeveling van de Nationale ombudsman, één loket voor zorg en ondersteuning, naast zich neerlegt. De Nationale ombudsman stelt in zijn onderzoeksrapport ‘Borg de zorg’ dat mensen nu tegen ‘onredelijke drempels’ aanlopen bij het vinden van de juiste zorg. Volgens de minister is één aanspreekpunt niet de oplossing, maar moet dementiezorg juist breed worden georganiseerd. Dit meldt Alzheimer Nederland. 

“De minister zegt het tegenovergestelde van wat mantelzorgers hard nodig hebben. We hebben duizenden mantelzorgers gesproken en die zeggen dat juist dit punt heel belangrijk is om mensen met dementie het thuis langer vol te laten houden’’, aldus Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland. “Ze hebben een vertrouwd persoon nodig van begin tot eind. In iedere gemeente moeten professionals juist gaan samenwerken en zorgen dat er één aanspreekpunt is.’’
 
De urgentie voor het vinden van oplossingen blijkt ook uit de resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg, die onlangs verscheen. Het tweejaarlijkse onderzoek van Alzheimer Nederland en Nivel laat onder meer zien dat mantelzorgers veel behoefte hebben aan ondersteuning. Eén op de acht mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich zwaar belast of overbelast. Casemanagement dementie zit, naast thuiszorg en activiteiten – in de top 3 van meest gewaardeerde ondersteuning voor mantelzorgers.
 
“De problemen worden veroorzaakt doordat er gesteggeld wordt over wie wat moet betalen, ten koste van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is zaak dat belangen van mensen centraal worden gezet, door te zorgen voor één aanspreekpunt,’’ aldus Meerveld.

Door: Redactie Nationale Zorggids