Normal_ambulance_2

De werkomgeving kan invloed hebben op de mate van psychische stress bij hoog-risico beroepen. Dat stelt Juul Gouweloos - Trines, beleidsadviseur en psycholoog bij het Arq Kenniscentrum Impact, in haar onderzoek rondom het ondersteunen en identificeren van getroffenen van schokkende gebeurtenissen. In haar dissertatie laat zij zien welke factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van psychische klachten bij onder andere hulpverleners. Daarnaast doet zij aanbevelingen hoe deze psychische klachten vroegtijdig te signaleren, zodat effectieve steun kan worden verleend. Dit meldt Arq Psychotrauma Expert Groep.

Zogenaamde hoog-risico beroepen, zoals politie- en ambulancemedewerkers, hebben te maken met herhaalde blootstelling aan schokkende gebeurtenissen. Uit het onderzoek van Gouweloos blijkt dat met name organisatorische stress van grote invloed is op het welzijn van medewerkers. Deze stressoren, zoals een hoge werkdruk of reorganisatie, zijn gerelateerd aan meer gezondheidsklachten dan de blootstelling aan beelden of verhalen van seksueel geweld. Bovendien toont zij in een studie onder 812 ambulancemedewerkers aan dat het ervaren van steun van leidinggevenden en collega’s en het krijgen van tijd om te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis, gerelateerd zijn aan verminderde gevoelens van angst en depressie. 

Het onderzoek van Gouweloos streeft ernaar een bijdrage te leveren aan verdere verfijning en verdieping van de bestaande richtlijnen over psychosociale ondersteuning na rampen, crisis en schokkende gebeurtenissen op het werk.

Door: Redactie Nationale Zorggids