Normal_kaars__lichtje__lampje

Op donderdag 14 november heeft een patiënte van verslavingskliniek Novadic Kentron zelfmoord gepleegd. De vrouw was daar opgenomen, maar wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De verslavingsinstelling schrijft een calamiteitenrapport en maakt hiervan een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit meldt de Gelderlander. 

Volgens directeur Rogier Eijssink van de kliniek zijn medewerkers altijd alert op signalen rondom suïcide en handelden zij ook in deze situatie conform protocol en professioneel. Eerder deed de verslavingsinstelling dit niet, toen het van de IGJ te horen kreeg dat er een en ander moest veranderen meerdere suïcide aldaar.

Verbetermaatregelen Novadic Kentron

Vorig jaar pleegden er zeven mensen zelfmoord, in 2017 acht en in 2016 had Novadic Kentron te maken met vijf zelfdodingen. Sindsdien werkt de instelling met een incidenten- en calamiteitencommissie die suïcide en pogingen daartoe bespreekt. Zes maanden geleden oordeelde de IGJ dat er bij de kliniek inderdaad voldoende maatregelen waren genomen en dat er geen extra toezicht nodig was. 

Door: Nationale Zorggids