Vergoedt cannabis voor militairen met PTSS

Veteranen die medicinale cannabis gebruiken, zouden de kosten vergoed moeten krijgen, vindt Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. Sinds 1 januari moeten veteranen die wiet gebruiken op aanraden van hun arts die zelf betalen. De vergoeding is beëindigd, omdat voor de effectiviteit van medicinale cannabis geen overtuigend bewijs is volgens Zorginstituut Nederland.

Van Zutphen wijst erop dat naar het effect nog onderzoeken lopen van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en de universiteiten van Leiden en Utrecht. In een brief roept hij minister van Defensie Ank Bijleveld op de resultaten daarvan af te wachten. Zo behandelt een professor van de MGGZ vijftien veteranen die lijden aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) met cannabis, bijvoorbeeld om ze beter te laten slapen. Van Zutphen schrijft dat de eerste ervaringen daarmee positief zijn.

Reguliere Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis momenteel evenmin. Het Zorginstituut oordeelde in 2017 dat eerdere onderzoeken waarin bewijs werd gevonden voor de werkzaamheid ervan, bijvoorbeeld tegen pijn, slapeloosheid en misselijkheid, van onvoldoende kwaliteit waren.

Door: Nationale Zorggids