Kritiek op nieuwe wetten gedwongen zorg

Patiënten en zorgverleners ondervinden veel problemen door de invoering van twee nieuwe wetten: de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz zorgt voor veel bureaucratische lasten en door de nieuwe Wet zorg en dwang worden demente ouderen sinds 1 januari geweigerd bij de crisisdienst van de ggz. Dit meldt NRC. 

Gevolgen van nieuwe regels voor gedwongen zorg

De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychiatrische aandoening. De wet blijkt te zorgen voor veel bureaucratische lasten. Onder de Wet zorg en dwang vallen mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. De wet heeft onder andere tot gevolg dat crisisdiensten van de ggz sinds 1 januari demente ouderen weigeren, omdat ze onder 'de verkeerde wet' vallen. De nieuwe wetten vervangen de oude wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en regelen gedwongen zorg, ook buiten een instelling, zoals thuis.

Patiënten dupe door gevolgen van nieuwe wetten

De patiënten die onder deze wetten vallen, zijn de dupe van de nieuwe regels, omdat de wetten onderscheid maken tussen deze twee groepen. Dat onderscheid is volgens Channa de Winter, arts voor verstandelijk gehandicapten, lang niet altijd realistisch. Zij zegt dat haar patiënten verstandelijk beperkt zijn maar ook psychiatrische stoornissen hebben. Nu worden ze ingedeeld in een categorie afhankelijk van het probleem dat er op dat moment is. 

Veel kritiek van artsen op nieuwe wetten

Er is veel kritiek op de nieuwe wetten van onder andere artsen voor verstandelijk gehandicapten, Verenso (de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde), Actiz en VGN (waarin alle gehandicapteninstellingen zijn verenigd). Dit alles heeft tot gevolg dat het College voor de Rechten van de Mens klachten over discriminatie onderzoekt. Verenso, die vorige week al een brandbrief aan minister De Jonge van Volksgezondheid stuurde, overlegt deze week met het ministerie van VWS over het probleem dat demente ouderen door de crisisdienst van de ggz worden geweigerd.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is kritisch: zij ziet het aantal klachten over de hogere administratieve lasten en de hoeveelheid ICT-problemen toenemen. Volgens een woordvoerder gaat dit ten koste van patiënten: "Het gaat ten koste van de behandeltijd. Situaties van patiënten kunnen daardoor verslechteren waardoor juist meer dwang nodig is”.

Door: Nationale Zorggids