Samenwerking ggz en cliëntondersteuning verlaagt druk op wachtlijst ggz

Ggz-instelling Dimence en stichting Vriendendiensten Deventer zijn een unieke samenwerking aangegaan om de druk op de ggz te verminderen. Drie teams van Dimence die cliënten ambulant behandelen, werken sinds maart 2020 nauw samen met de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners van Vriendendiensten. Het doel is, tijdens het wachten op ggz-behandeling, problemen op andere leefgebieden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken en meer nadruk te leggen op persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dit meldt zorgverzekeraar Eno die hierin een ondersteunende rol speelt. 

Mensen met psychische problemen, kampen vaak ook met andere problemen op het gebied van financiën, huisvesting, werk, daginvulling of sociale relaties. Deze problemen kunnen een effectieve behandeling behoorlijk in de weg staan. Daarom bieden Dimence en Vriendendienst actief onafhankelijke cliëntondersteuning: hbo-geschoolde professionals die veel ervaring hebben met het werken met mensen met een ggz-achtergrond. Ze hebben veel kennis van de problematiek en zijn daarnaast ook goed thuis in de lokale sociale kaart. Dankzij emotionele ondersteuning daalt het stressniveau van de cliënt, wat een positief effect heeft op de psychische problematiek.

Van specialistische ggz naar sociaal domein

Doordat Vriendendiensten en Dimence op deze manier samenwerken, verschuift een deel van de hulp die een cliënt nodig heeft van de specialistische ggz naar het sociaal domein. Hoewel het nog niet met cijfers te staven is, is het voorstelbaar dat de duur van de ggz-behandeling hierdoor korter wordt. Behandelaren van Dimence kunnen zich specifiek richten op de behandeling, hoeven zich niet bezig te houden met hulpvragen op andere leefgebieden en hebben hierdoor meer tijd voor nieuwe cliënten. Wachttijden worden zo teruggedrongen.

Weg van de wachtlijst

Deze samenwerking is ontstaan vanuit de regionale aanpak wachttijden ggz en met subsidie van ZonMw. Met deze samenwerking hopen Dimence en stichting Vriendendiensten Deventer, met steun van zorgverzekeraar Eno (Salland Zorgverzekeringen) en de gemeente Deventer, cliënten meer en beter passende ondersteuning te kunnen bieden.

Door: Nationale Zorggids