Normal_normal_rechtspraak

De schorsing van het ouderlijk gezag van een 15-jarig meisje met anorexia wordt niet opgeheven. Volgens de rechter is deze schorsing dringend en noodzakelijk, gezien de zorgen die er bestaan over haar gezondheid. Het meisje lijdt al jarenlang aan anorexia en is meermalen opgenomen geweest. Vader en moeder zijn het niet eens over de zorg die het meisje moet krijgen en blijken niet in staat om in het belang van het meisje hun ouderlijk gezag uit te voeren. Dit meldt Rechtspraak.nl. 

Het gezag is eind september 2020 geschorst op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De voorlopige voogdij ligt nu bij een jeugdzorginstelling. Omdat de moeder van het meisje hier niet mee eens is en ze graag een alternatieve behandeling op het meisje wil uitproberen (haar dochter zou dat ook willen), stapte ze naar de rechter. Deze is van oordeel dat het hof niet kan beslissen tussen de reguliere dwangvoeding of een andere therapie, maar ziet wel in dat het ouderlijk gezag geschorst dient te blijven.

Ernstig bedreiging ontwikkeling

“De ouders zijn ondanks de vele hulptrajecten die de afgelopen jaren zijn ingezet niet in staat gebleken om gezamenlijk en in het belang van het meisje uitvoering te geven aan het ouderlijk gezag. Het meisje wordt ernstig in haar ontwikkeling bedreigd. De ouders zijn niet in staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de voor de verzorging en opvoeding binnen afzienbare termijn te dragen”, zo luidt het oordeel, waarbij de mening van het meisje zelf is meegenomen. Het gerechtshof wijst erop dat het tijd is voor het meisje om zich te richten op geestelijke en fysieke verbetering en dat haar eigen ontwikkeling niet in de weg wordt gezeten door de verschillende meningen van haar ouders.

Door: Nationale Zorggids