Normal_psychiater_ggz_psycholoog

Behandelaren bij ggz-instelling PsyQ, onderdeel van Parnassia Groep, zijn onvoldoende betrokken geweest bij de veranderingen binnen de organisatie. Hun zorgen hierover, kregen onvoldoende ruimte, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wel is de wachtlijst door de nieuwe werkwijze flink geslonken. Dit meldt NRC. 

PsyQ gaf psychologen en psychiaters opdracht om patiënten met langdurige depressies zo snel mogelijk uit te schrijven, om plaats te maken voor nieuwe patiënten. Ook werden nieuwe patiënten uitgenodigd voor intakegesprekken, terwijl er geen ruimte was voor een behandelingstraject. Een locatie van PsyQ hield zelfs een massale intakeweek om zo meer inkomsten te genereren en aan de productienormen te voldoen. Instellingen kunnen intakegesprekken namelijk declareren bij de zorgverzekeraar.

Niet onverantwoord 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft met de leiding van Parnassia gesproken. Hoewel de instelling eerder ontkende dat er een intakeweek had plaatsgevonden, gaf de leiding tijdens deze gesprekken toch toe dat dit gebeurd is én dat er behandelafspraken zijn verplaatst. Dit zou echter niet onverantwoord zijn geweest.

Het vermoeden bestaat dat medewerkers van de ggz-instelling contact zochten met de media, omdat zij binnen hun organisatie geen ruimte hadden om over hun zorgen te praten. Waarschijnlijk voelden ze ook dat hun mening niet serieus genomen werd. “Het is belangrijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg dat dit wel het geval is", aldus IGJ.

Door: Nationale Zorggids