20 procent werkende jongeren ervaart werkstress

Van alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar met betaald werk, zei 21 procent in 2021 regelmatig of vaak stress over hun werk te hebben. Bij jonge vrouwen kwam dit met 23 procent wat vaker voor dan bij jonge mannen (18 procent). In 2021 had 71,7 procent van de jongeren betaald werk, meldt CBS. 

Tieners tussen de 15 en 18 jaar hadden minder vaak geregeld stress over hun werk dan jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar. Als tieners werk hebben, gaat het meestal om een bijbaan. Jongeren met alleen een bijbaan ervoeren dan ook minder stress over hun werk dan jongeren voor wie het werk geen bijbaan betrof: 11 procent tegen 31 procent. Van de werkende jongeren waarbij het niet ging om een bijbaan, waren het vooral zelfstandigen die regelmatig of vaak last hadden van werkstress.

Hoge eigen verwachtingen

Van alle werkende jongeren gaf 27 procent aan dat ze soms of geregeld werkstress ervoeren doordat ze te veel van zichzelf verwachten. Ook bang zijn om fouten te maken en een hoge werkdruk door te veel of te moeilijk werk werden relatief vaak genoemd als oorzaken van werkstress. Vooral jonge vrouwen zeiden te veel van zichzelf te verwachten, of bang te zijn om fouten te maken. Jonge mannen gaven minder vaak aan werkstress te ervaren door deze redenen.

Werkstress door coronacrisis

Van alle 15- tot 25-jarige jongeren met betaald werk gaf 24 procent aan dat de coronacrisis heeft geleid tot meer werkstress. 29 procent ervoer even vaak werkstress als voor de coronacrisis en 13 procent juist minder vaak. Vooral jonge vrouwen hadden door de coronacrisis vaker last van werkstress dan jonge mannen: 28 procent tegenover 20 procent.

Door: Nationale Zorggids