Wat is de relatie tussen stress en psychische gezondheid?

Vechten, vluchten of bevriezen? Evolutionair gezien zijn de chemische en fysiologische processen die gepaard gaan met stress voordelig geweest voor het overleven van onze soort. En ook vandaag heeft stress nog voordelen. Overmatige stress leidt echter ook tot problemen. Van stemmings- en angststoornissen tot ongezonde gewoonten en verslaving. In zijn oratie op 4 november gaat hoogleraar klinische psychologie Tom Smeets in op de rol van stress bij het ontstaan en de instandhouding van psychische klachten en de mogelijkheden die digitale psychische gezondheidszorg en zelfzorgtechnologie bieden om klachten voor te zijn of terugval te voorkomen. Dit meldt Tilburg University.

 

Smeets en collega’s brengen onder meer met behulp van experimenteel labonderzoek en data verkregen via de ervaringssteekproef methode de dynamiek van stress binnen personen in kaart. Met deze veelheid aan data hoopt bij individuele patiënten te kunnen bepalen hoe deze stressdynamiek zich verhoudt tot het ontstaan, de instandhouding, of de terugkeer van psychische klachten of afwijkend gedrag. Met behulp van bijvoorbeeld smartphones, activity trackers en andere wearables helpen deze inzichten patiënten en behandelaars bewust te zijn van vroege waarschuwingssignalen, zodat tijdig kan worden ingegrepen en een terugval kan worden voorkomen.

Voorspellers van psychische klachten in kaart brengen

Specifiek zal het onderzoek van Tom Smeets zich richten op het aanbieden van interventies om hulp aan te bieden op precies het juiste moment en in de juiste context. Zo wordt bijvoorbeeld een online interventie ontwikkeld waarmee mensen leren op een meer positieve manier met stress om te gaan. Smeets richt zich de komende jaren op diverse interdisciplinaire onderzoeksprojecten rondom stressdynamiek en psychische zorg in de eigen leefomgeving via e-health interventies. Door voorspellers van psychische klachten in kaart te brengen kunnen bestaande klachten verminderen en kan positieve gedragsverandering worden bewerkstelligd.

Door: Nationale Zorggids