Aantal professionals GGZ-beroepen gestegen, vraag is nog altijd groot en blijft groeien

GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten GGZ en verslavingsartsen vinden snel na het afronden van de opleiding een baan. Vaak worden ze al tijdens de opleiding benaderd door werkgevers. De keerzijde is een grote krapte op de arbeidsmarkt, vooral voor de GZ-psycholoog. De GG-professionals geven zelf aan dat er landelijk veel te weinig collega’s zijn. Door een verhoogde uitstroom zal het capaciteitsprobleem de komende tijd verder toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan, meldt Nivel op haar website.

Nivel bracht het arbeidsaanbod in kaart voor zes gespecialiseerde beroepen binnen de GGZ: de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, verpleegkundige specialist GGZ en de verslavingsarts KNMG.

Goede positie op arbeidsmarkt maar ook grote tekorten

Voor alle GG-beroepsgroepen geldt dat meer dan 90 procent van de professionals direct na het halen van hun diploma een passende baan binden. Daarnaast denken de meeste ondervraagden (95 procent) dat zij makkelijk een andere baan kunnen vinden. Aan de andere kant geeft 90 procent aan dat er te weinig professionals in hun vakgebied werken.

Toename voortijdige uitstroom uit de GG

De huidige groep GG-professionals zal sneller uitstromen dan drie jaar geleden. Dat komt door vergrijzing van de beroepsgroepen (met name onder de klinisch neuropsychologen). Ook de toekomstige professionals zullen minder lang in het beroep werkzaam zijn, als de huidige trend zich voortzet. In vergelijking met een eerder onderzoek is te zien dat GG-professionals, met name vijftien jaar na hun diplomering, vaker uitstromen uit het vak. Daardoor zullen de capaciteitsproblemen van de verschillende beroepen in de toekomst verder toenemen. Daardoor is er aanleiding tot verder onderzoek naar de redenen van deze uitstroom en om te kijken naar mogelijkheden om dit te beperken.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek is een enquete uitzet onder de beroepsgroepen GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, verpleegkundig specialisten GGZ en verslavingsartsen KNMG. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullende gegevens van het CBS en het CIBG.

Door: Nationale Zorggids

Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/aantal-professionals-geestelijke-gezondheidszorgberoepen-gestegen-maar-vraag-nog-altijd, geraadpleegd op 17-03-2022