Normal_rss_entry-374268

Het RIVM wil dat de overheid snel actie onderneemt om de drinkwatervoorziening in Nederland op peil te houden. Volgens het rijksinstituut staat de beschikbaarheid van drinkwater nu al regionaal onder druk en kan dit in 2030 voor heel Nederland gelden, als er niets aan wordt gedaan.

"Als er niets gebeurt, is er in 2030 naar verwachting bij alle 10 drinkwaterbedrijven sprake van een tekort", schrijft het RIVM. Nu zijn er soms al tekorten in Gelderland, Overijssel, het westen van Zuid-Holland en Groningen.

De oplossingen zijn volgens het RIVM haalbaar, maar er moet wel snel mee worden begonnen. "Het is noodzakelijk om nu al actief naar nieuwe gebieden te zoeken om drinkwater te winnen." Het RIVM ziet hier ook een twistpunt, aangezien meer water dat als drinkwater wordt gebruikt, betekent dat andere watergebruikers minder water kunnen gebruiken. Daarbij neemt waterwinning ook veel ruimte in beslag. Het RIVM wil daarom dat de overheid de belangen van landbouw, scheepvaart, industrie, recreatie en natuur bepaalt.

Om aan de vraag naar drinkwater te blijven voldoen, moet de overheid inzetten op meerdere oplossingen, zegt het RIVM. Het instituut wil meer inzetbare waterbronnen. Daarnaast moeten de voorraden groter worden en moet het mogelijk worden om water langer vast te houden. "Bijvoorbeeld door structureel meer water in de duinen of bekkens op te slaan. Dit kan bij de piekvraag in de zomer gebruikt worden." Daarbij kunnen drinkwaterbedrijven beter samenwerken en op piekmomenten meer water uitwisselen.

Door: ANP