Normal_rss_entry-384003

Verschillende organisaties zijn "onaangenaam verrast" door de beslissing van het kabinet om het aantal opleidingsplekken voor GZ-psychologen volgend jaar met 16 procent te laten stijgen naar 965. Het zogenoemde Capaciteitsorgaan had namelijk voorgesteld om jaarlijks 1885 opleidingsplaatsen voor de GZ-psychologen beschikbaar te stellen, zeggen onder meer het Nederlands Instituut van Psychologen, MIND, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen, de Nederlandse vereniging voor psychotherapie en de Nederlandse ggz.

"Het advies van het Capaciteitsorgaan is zorgvuldig afgewogen op basis van inschattingen van de behoefte in het zorgveld. In het advies wordt rekening gehouden met de gewenste ontwikkelingen binnen de sector zoals vastgelegd in de verschillende zorgakkoorden en vooruitgekeken naar duurzame oplossingen voor al bestaande en nog te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit zijn knelpunten zoals de toenemende druk op de ggz-sector (meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst) én het tekort aan voldoende opgeleide professionals", schijven ze aan de Tweede Kamer.

Werkdruk

Het "te lage" aantal opleidingsplekken heeft veel consequenties, vrezen ze. Reeds geregistreerde GZ-psychologen zullen het nog drukker krijgen.

Door: ANP