Helft posttraumatische stressstoornissen gerelateerd aan coronapandemie

In het najaar van 2022 had 3,7 procent van de volwassenen in Nederland last van een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis. Bij de helft van deze mensen werden de klachten veroorzaakt door heftige gebeurtenissen direct gerelateerd aan de coronapandemie. Bij de andere helft werden klachten veroorzaakt door het meemaken van niet-coronagerelateerde heftige gebeurtenissen. Onder middelbare scholieren en jongvolwassenen had een vergelijkbaar deel te maken met posttraumatische stressklachten, blijkt uit verdiepende analyses die het Nivel uitvoerde, in samenwerking met het RIVM. Dit meldt het Nivel. 

Het Nivel ziet dat mensen in alle leeftijdsgroepen zijn blootgesteld aan heftige gebeurtenissen in coronatijd waar ze nog steeds last van hebben. Tijdens de coronapandemie maakte 30 procent van de ondervraagde middelbare scholieren uit de 2e en 4e klas een heftige gebeurtenis mee. 40 procent van deze groep geeft aan daar nog altijd last van te hebben. Bij jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar maakte 58 procent een heftige gebeurtenis mee en heeft 27 procent daar nog last van. Bij volwassenen (18 jaar en ouder) gaat het om 69 procent dat een heftige gebeurtenis meemaakte en 44 procent dat daar nog last van heeft.

Vermoedelijke PTSS

Posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening die kan ontstaan nadat iemand een schokkende of bedreigende gebeurtenis heeft meegemaakt. Een vermoedelijke PTSS komt voor bij 4,7 procent van de middelbare scholieren, 4,5 procent van de jongvolwassenen en 3,7 procent van de volwassenen. De indicatie voor een vermoedelijke PTSS is gebaseerd op een hoog niveau van klachten gemeten met een hiervoor geschikte vragenlijst. Dit is niet hetzelfde als een klinische diagnose, benadrukt Nivel, maar wel staat vast dat deze groep in zeer hoge mate last heeft van posttraumatische stressklachten.

Daarnaast blijkt uit aanvullend onderzoek onder volwassenen dat het meemaken van niet-coronagerelateerde heftige gebeurtenissen, zoals seksueel geweld, vaker leidt tot vermoedelijke PTSS dan coronagerelateerde gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare aan corona. Toch maakte de grote mate van blootstelling aan coronagerelateerde gebeurtenissen dat de helft van de PTSS-indicaties onder volwassenen daardoor komt.

Eenzaamheid

Wanneer mensen zich eenzaam voelen, is de kans groter dat zij na een heftige gebeurtenis PTSS ontwikkelen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Bij middelbare scholieren lopen daarnaast meisjes een grotere kans op een posttraumatische stressstoornis. Bij jongvolwassenen zijn andere belangrijke risicofactoren: moeite met rondkomen en het meemaken van geestelijke of lichamelijke mishandeling. Onder volwassenen is ook ‘moeite met rondkomen’ een belangrijke risicofactor, naast het missen van emotionele steun, het ervaren van langdurige klachten na een coronabesmetting en het hebben van weinig veerkracht.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/vaker-posttraumatische-stressstoornis-door-pandemie, geraadpleegd op 06-07-2023