'Meer geld nodig om geestelijke gezondheidszorg toegankelijk te houden'

Een derde van de ggz-aanbieders duikt over afgelopen jaar in de rode cijfers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De organisaties die geen verlies lijden, staan slechts magertjes in de plus. Bij de helft van de leden van brancheorganisatie de Nederlandse ggz is het ‘rendement’ minder dan 1 procentpunt. Voorzitter Ruth Peetoom: “Deze noodklok luidt al tijden. Actie is echt nodig.” Dit meldt de Nederlandse ggz.

Peetoom: “De tarieven zijn volstrekt onvoldoende, investeringsruimte voor noodzakelijke verduurzaming ontbreekt en ruimte om de loonkloof ten opzichte van andere sectoren te overbruggen komt ook niet beschikbaar. Dit holt de toch al kwetsbare toegang tot geestelijke gezondheidszorg verder uit.  Het is minstens zo zorgelijk als in de ouderenzorg. Wij doen er alles aan om goede zorg te leveren tegen een zo’n laag mogelijk tarief, maar deze rapporten van EY en BDO laten zien dat de ggz-zorg door de bodem zakt. Er moet meer geld naar de ggz. Dat is te regelen in de volgende rijksbegroting en in een nieuw regeerakkoord, ggz-zorg gaat iedereen aan.”

Meer zzp’ers inhuren

Dinsdag publiceerde advies- en consultancybureau EY de jaarlijkse zorgbarometer en concludeerde dat de Nederlandse zorgsector het financieel bijzonder zwaar heeft. Dat is helaas geen nieuw inzicht. Ook de banken hebben afgelopen voorjaar hun zorgen geuit over de financiële situatie in de ggz. Volgens EY zijn de vooruitzichten somber. Peetoom: “Ook onze leden hebben te maken met een stijging van (energie)kosten, krapte op de arbeidsmarkt, de gestegen lonen en een hoger ziekteverzuim. Dat geeft financiële druk, bijvoorbeeld omdat onze leden veel meer zzp’ers moeten inhuren om de roosters rond te krijgen. En daar bovenop komt de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem van begin dit jaar met te lage tarieven voor de zorg aan de meest kwetsbare mensen.”

Miljoenenverliezen

Eind vorig jaar stelde de NZa in overleg met de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een onderzoek in naar de financiële situatie naar aanleiding van de grote zorgen over de gevolgen van invoering van het nieuwe bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel) en het gestegen ziekteverzuim en no-show van cliënten door corona. Peetoom: “De uitkomsten van dat onderzoek bevestigden toen al onze zorgen over miljoenenverliezen voor ggz-aanbieders over 2022. Voor geïntegreerde ggz-instellingen is sprake van een gemiddeld bruto-omzetverlies van gemiddeld 6,2 procent. Voor ambulante instellingen is de daling van de bruto omzet gemiddeld 3,3 procent. De omzetdaling verschilt sterk per aanbieder; voor sommige is het verlies zelfs 12 procent.”

Door: Nationale Zorggids