Normal_copyright_stockfreeimages_kind_eenzaam_bang_weglopen_verdrietig

Angst bij kinderen en de manier waarop kinderen angst gerelateerde informatie verwerken kan worden beïnvloed door verbale feedback van de ouders. Angstige kinderen kunnen bovendien in een negatieve spiraal terechtkomen waarin angst en informatieverwerking elkaar versterken. Dat stelt Danielle Remmerswaal in haar proefschrift ‘The Development of Anxiety and Anxiety-Related Cognitive Biases in Children’. Hierop promoveert zij vrijdag 13 september 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Het onderzoek richtte zich op kinderen tussen de zeven en twaalf jaar. Angststoornissen komen veel voor bij jongeren en kunnen zowel op de korte als lange termijn negatieve gevolgen op het leven van het kind hebben. Een beter inzicht in angst bij kinderen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en behandeling van angststoornissen in de kindertijd, die vaak ernstige en chronische consequenties voor het latere leven hebben. Daarom is er in de afgelopen decennia steeds meer onderzoek gedaan naar de mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van pathologische angst. Gedacht wordt dat familie-invloeden van groot belang zijn bij de ontwikkeling van abnormale angst bij kinderen. In een aantal studies werd aangetoond dat verbale informatie een rol speelt bij de overdracht van angst van de ouder op het kind. Meer specifiek werd aangetoond dat angstige ouders negatieve informatie doorgeven aan hun kinderen in het geval van een potentieel dreigende situatie en dat negatieve verbale informatie afkomstig van de ouder invloed heeft op angstniveau en angstig gedrag bij het kind.

Er is veel bewijs dat cognitieve 'biases' geassocieerd zijn met angst bij kinderen. Cognitieve theorieën stellen dat angstige personen vooral op dreigende informatie zijn ingesteld en alledaagse situaties (onterecht) als meer bedreigend interpreteren. Deze verstoorde informatieverwerking zou er vervolgens voor zorgen dat de angst toeneemt. De resultaten van het onderzoek naar de exacte relatie tussen angst en cognitieve biases lieten zien dat er een natuurlijk proces is waarbij cognitieve biases en angst met elkaar interacteren. Dit suggereert dat angstige kinderen in een zichzelf versterkende negatieve spiraal van cognitie en angst terecht kunnen komen.

De rol van ouders in de ontwikkeling van cognitieve biases in kinderen is evident. De studies die in het proefschrift worden aangehaald met betrekking tot de rol van ouders laten zien dat kinderen een cognitieve bias kunnen ontwikkelen door het ontvangen van dreigende signalen in de vorm van waarschuwingen van hun ouders of door gewend te raken aan de angstige manier waarop hun ouders op situaties reageren. Ouders lijken op deze manier hun eigen cognitieve biases over te kunnen dragen op hun kinderen.

© Nationale Zorggids