Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

Uit de gegevens van de AD Ziekenhuis Top 100, die zaterdag verschijnt, blijkt dat ziekenhuizen vaak veel gevallen van mogelijke kindermishandeling niet signaleren. Ziekenhuizen hebben bij 1 op de 120 jonge patiënten een vermoeden van kindermishandeling. Dat wordt gemeld bij een speciaal team. Een kwart van de ziekenhuizen haalt echter nog niet de helft van dit aantal en enkele ziekenhuizen melden amper gevallen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Jeugdzorg Nederland bevestigt die conclusie. Volgens vicevoorzitter Jan Dirk Sprokkendreef lopen duizenden kinderen de kans mis om gered te worden van verder onheil. 'We weten dat jaarlijks meer dan honderdduizend kinderen slachtoffer zijn van mishandeling. Via ziekenhuizen en huisartsen zijn nog vele gevallen op te sporen', aldus Sprokkendreef.

Volgens Sprokkendreef is er angst bij artsen om meldingen te doen. 'Men is bang dat de medische behandeling van het kind wordt geschaad. Dat is een groot misverstand. De arts doet gewoon de behandeling en een tussenpersoon doet de melding.'

In totaal deden de ziekenhuizen vorig jaar 10.097 meldingen van vermoedens van mishandelingen, op een totaal van 1,3 miljoen kinderen die een ziekenhuis bezochten. Om het aantal meldingen van mogelijke mishandelingen te vergroten, moeten ziekenhuizen een protocol volgen.

De inspectie wil dat ziekenhuizen deze taak serieuzer oppakken. 'Ziekenhuizen die weinig melding maken van een verdenking van kindermishandeling, worden daar door de inspectie op aangesproken', aldus een woordvoerder.

© Nationale Zorggids