Normal_gender_transgender_logo_travestiet_vrouw_man

Het VUmc in Amsterdam overweegt een tijdelijke stop voor nieuwe patiënten met genderdysforie en transgenders. Het ziekenhuis vreest de komende tijd niet genoeg geld te hebben om nieuwe patiënten te kunnen helpen. Dat meldt het VUmc.

Het Amsterdamse ziekenhuis heeft de verenigingen van genderpatiënten hierover vandaag geïnformeerd. Het tot dusver door zorgverzekeraars voor 2014 toegekende budget (ruim 3 miljoen euro) is niet toereikend voor de behandeling van nieuwe genderpatiënten. Het VUmc is in gesprek met zorgverzekeraars om aanvullende financiering te vinden. Bij dit gesprek wil het VUmc ook het Ministerie van VWS betrekken.

Momenteel zijn bij het VUmc ruim 2.000 bestaande genderpatiënten aangemeld. Bij hen is de diagnostiek of behandeling gestart of staan zij al op een wachtlijst. De behandeling van deze genderpatiënten vraagt reeds meer dan het tot dusver door verzekeraars toegekende budget. Hun behandeling is echter gegarandeerd.

Landelijk wordt ongeveer 85 procent van alle zorg voor deze patiënten verzorgd door het VUmc. Het aantal patiënten in Nederland, dat zich aanmeldt voor genderzorg, is de afgelopen drie jaar met bijna 200 procent gestegen. Deze sterke stijging doet zich ook voor in België, Engeland en Canada. Jaarlijks melden zich inmiddels circa 400 volwassenen en ruim 200 kinderen en adolescenten zich bij het VUmc. Om alle genderpatiënten, die zich jaarlijks aanmelden, te kunnen behandelen, heeft het ziekenhuis een budget nodig van ongeveer 10 miljoen euro. Om ook de genderpatiënten op de bestaande wachtlijst te kunnen behandelen, is daarnaast in 2014 9,5 miljoen euro extra nodig.

© Nationale Zorggids