Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Omdat de nieuwe Jeugdwet en de Wet passend onderwijs niet gelijktijdig ingevoerd zijn, is de ontwikkeling van instantieoverstijgend werken gehinderd, aldus Plein Midden Twente (PMT). PMT is hard bezig met het opzetten van een complete zorgstructuur waarbij passend onderwijs en jeugdzorg verbonden worden. De volgende stap is vervlechting: ervoor zorgen dat onderwijs en zorg elkaar echt vinden. Dit meldt Passend Onderwijs. 

Plein Midden Twente (PMT) is een subregio van samenwerkingsverband 2302. Op de scholen in dit samenwerkingsverband worden onderling afspraken gemaakt over ondersteuning van bijvoorbeeld jeugdzorg. Doel is om te zorgen dat zorgleerlingen vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven.

Het verband gaat zich nu richten op het vervlechten. “Daarmee bedoelen we dat alle partijen zich steeds meer één organisatie voelen en dat we instantieoverstijgend werken. Het maakt niet uit wie de zorg levert, zolang het maar bijdraagt aan ons gezamenlijke doel: de beste zorg voor elk kind”, zegt Peter Breur, bestuurder van PMT en samenwerkingsverband 2302.
 
Volgens het samenwerkingsverband is er ook sprake van een grote directe onderinstroom van meer dan 30 procent van de kinderopvang naar het speciaal onderwijs. “Deze kinderen zijn veel lastiger in beeld te krijgen. Daarom zijn we met alle voorschoolse voorzieningen in de regio in gesprek gegaan en hebben we eenzelfde 1-zorgroute ontwikkeld als voor het primair onderwijs: het voorschools ondersteuningsteam (VOT). Zo zorgen we dat kinderen eerder op de goede plek komen en voorkomen we dat ze later zware ondersteuning nodig hebben”, aldus Breur.
 
© Nationale Zorggids