Normal_mishandeling_kind_verdriet_angst

Er komt een onderzoek naar de mechanismen die een rol spelen bij angst onder jongeren. Daarnaast wordt tijdens het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de universiteit van Gent, ook gekeken naar beloftevolle interventies. Dat meldt GGZ Nieuws. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 28 procent van de jongeren wel eens te maken krijgt met een angststoornis. Deze jongeren hebben een verhoogde kans om later als volwassenen wederom emotionele problemen te krijgen. De onderzoekers vinden het daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die hierin een rol spelen.

Onderzoekers van de universiteit van Gent doen onderzoek naar hoe angstige jongeren omgaan met hun gevoelens. Deze jongeren leren op een goede manier om te gaan met hun angst en andere gevoelens. Er wordt gemeten wat voor invloed de strategie heeft op lichamelijke tekenen van stress, zoals de hartslag, zweten en oogbewegingen. 

© Nationale Zorggids