Normal_voetbal__bal__sportschoenen__sport

Kinderen willen niet dat er gerookt wordt op hun sportclub. De Hartstichting deed onderzoek om erachter te komen hoe kinderen roken op de sportclub ervaren. 90 procent van de kinderen vindt dat hun sportvereniging rookvrij moet worden. Dat meldt de Hartstichting. 

Dit is echter nog maar op zeer weinig sportverenigingen het geval. De Hartstichting wil gehoor geven aan deze wens van kinderen en spant zich in om meer sportverenigingen rookvrij te maken.

Onderzoeken tonen aan dat kopieergedrag een belangrijke oorzaak is voor het beginnen met roken. De Hartstichting zet zich daarom in om sportclubs rookvrij te maken. Door samen de verleiding weg te halen en omgevingen waar kinderen komen rookvrij te maken, wordt gewerkt aan het realiseren van een Rookvrije Generatie.

De Hartstichting deed onderzoek onder kinderen van 8-12 jaar over roken langs de lijn. 1.045 kinderen deden mee aan dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Qrius. Naast dat het overgrote deel van de kinderen een rookvrij sportterein wil, blijkt uit dit onderzoek ook dat 71 procent mensen ziet roken op de sportclub, dat 17 procent trainers ziet roken en dat 86 procent zich stoort aan roken op de club. Kinderen waarvan de ouders roken zijn beduidend milder over het rookbeleid op de sportclub.

De Hartstichting roept verenigingen op mee te helpen op weg naar een Rookvrije Generatie en de eerste stap te zetten op weg naar een rookvrij sportterrein. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, hoopt dat steeds meer sportverenigingen het goede voorbeeld geven: “Steeds meer sportclubs realiseren zich dat sport en roken niet samengaan en werken aan een rookvrije omgeving. Daar zijn wij blij om. Met een rookvrij sportterrein geeft een sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen. Je draagt met alle staf, ouders en supporters uit dat niet-roken de norm is. Als Hartstichting willen wij sportverenigingen ondersteunen bij het maken van deze stap op weg naar een Rookvrije Generatie.”

Door: Redactie Nationale Zorggids