Normal_inspectie_jeugdzorg

De verwachtingen die mensen hebben als zij een klacht indienen bij de Inspectie Jeugdzorg komen niet overeen met de werkelijkheid. Burgers die een melding maken verwachten dat de inspectie ingrijpt in hun persoonlijke situatie, maar wat er volgt is net iets gecompliceerder, zo blijkt uit onderzoek van NIVEL. Dit meldt het onderzoeksinstituut. 

De Inspectie grijpt niet in in de persoonlijk situatie van de melder, omdat dit vaak niet mag van de wet. Veel mensen die een melding maken bij de Inspectie Jeugdzorg hebben al te maken met bepaalde jeugdinstanties, zoals jeugdbescherming. Zij maken dan een klachten van een onterechte uithuisplaatsing en verwachten dat de inspectie daar een stokje voor steekt. Het belangrijkste vinden mensen nog dat er naar hun geluisterd wordt.

“We kunnen duidelijker zijn over wat iemand met een klacht wel en niet van de Inspectie Jeugdzorg kan verwachten”, concludeert Helonne Blomberg, coordinerend inspecteur. De NIVEL-onderzoekers adviseren bijvoorbeeld betere informatievoorziening op de website en duidelijkere jaarplannen. Ook is het verstandig om thema’s die voortkomen uit meldingen van burgers beter zichtbaar te maken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids