Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Kinderen in Nederland behoren tot de meest gelukkige en meest hoogopgeleide ter wereld volgens meerdere OESO-rapporten. Naar schatting hoort ongeveer 3-5 procent van de kinderen daar niet bij als gevolg van beperkingen, aandoeningen en een gefragmenteerd bestaan met verwaarlozing, misbruik en mishandeling. Meestal missen ze vanaf het begin van hun leven verbondenheid, groei en autonomie en ontbreekt daardoor een stuk identiteit en zelfvertrouwen. Peer van der Helm richt zich in zijn lectorale tot die kleine groep kinderen die het in hun leven minder getroffen hebben als gevolg van dat gefragmenteerde bestaan. Dat meldt Hogeschool Leiden. 

“Deze kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst”, stelt Van der Helm. “Een slecht begin leidt niet zelden tot ernstige problemen later op veel leefgebieden. Een kind is geen gebruiksvoorwerp en verdient een stabiele plek om te leven en zich te kunnen ontwikkelen. Ik beschouw het als een morele plicht van de samenleving, en in het bijzonder van de hulpverlening en het onderwijs om deze stabiele plek te creëren als de biologische ouders dat niet kunnen.”

Kinderen in de jeugdhulp en later volwassenen vertonen soms gedrag dat tegenwoordig wordt gekarakteriseerd als ‘verwarde personen’. De maatschappij reageert daar soms minder begrijpend op. “Ze zijn echter niet verward, maar hebben pijn en beperkingen”, vertelt Van der Helm. “Afgewezen worden voelt als fysieke pijn, omdat psychologische basisbehoeften vaak niet vervuld werden.”

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen, leraren en hun professionele opvoeders en wil ze graag een stem geven middels onderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat voor kinderen, jongeren, adolescenten, volwassenen, hulpverleners en leerkrachten.
 
Hogeschool Leiden leidt professionals op die werken met kinderen en volwassenen die beperkingen en ernstige problemen hebben en soms niet meer thuis kunnen wonen. Dit zijn mensen(kinderen) met een ‘zelf’ en zij kennen eenzelfde hoop op een gewoon leven als wij die het beter hebben getroffen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids