Normal_kind_jongen_boos_autisme_ggz_jeugdzorg_angermanagement_misdragen_interventie

Een internationale groep onderzoekers vergeleek verschillende behandelmethoden bij kinderen met adhd en ontdekte dat Neurofeedback, een behandeling zonder medicatie, ook op langere termijn tot gunstige effecten leidt. Het heeft een vergelijkbare effectiviteit als medicatie zoals Ritalin. Dit meldt neuroCare Goup – Nederland.

Neurofeedback is een niet-invasieve therapie die wordt gebruikt om hersenactiviteit te trainen, waarbij EEG-golven via elektroden op een computerscherm worden weergegeven. Het is aangetoond dat het de symptomen van adhd bij kinderen (met name onoplettendheid en hyperactiviteit) helpt verminderen. Het was tot nu toe echter nog onduidelijk of de gerapporteerde verbeteringen blijvend zijn en een goed alternatief zijn voor het voorschrijven van medicatie bij kinderen met adhd.

In deze recente studie vergeleken onderzoekers gegevens van meer dan 500 kinderen met adhd. De groepen die vergeleken werden waren kinderen die behandeld werden met Neurofeedback, met medicatie en kinderen die een controle-behandeling ondergingen. In deze onderzoeksgroep werden onderzoekers met verschillende opvattingen over neurofeedback geselecteerd om de onderzoeksgegevens op een uitgebalanceerde en kritische manier te interpreteren.

Het klinisch effect werd beoordeeld na een follow-up periode van gemiddeld zes maanden na beëindiging van de behandeling. De onderzoekers ontdekten dat Neurofeedback na deze termijn duurzame effecten had. Bovendien laten de resultaten een tendens zien dat de voordelen van Neurofeedback verder verbeterden van het einde van de behandeling tot follow-up, wat niet het geval was voor de andere behandelingen. Bovendien werd voor de medicatiegroepen nog steeds medicatie gebruikt in het interval van zes maanden tot aan de follow-up, terwijl er voor Neurofeedback geen aanvullende behandelingssessies in dat interval werden uitgevoerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids