Logo_cbs_logo_centraal_bureau_statistiek

Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. Dit meldt CBS.

Zowel voor als na invoering van de Jeugdwet in 2015 kreeg ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar jeugdzorg. In 2014, een jaar voor de invoering van de Jeugdwet, was het aantal jeugdzorgontvangers lager. Het ging vooral om een vermindering van het aantal jongeren met jeugdhulp. De afname in 2014 lijkt administratieve oorzaken te hebben, zo blijkt uit de analyse van de cijfers waarover het CBS beschikt. Voor een deel van de jongeren lijkt de zorg in 2014 te zijn onderbroken omdat zij in de jaren 2013 en 2015 wel jeugdzorg kregen. Het aantal jongeren met jeugdbescherming of -reclassering is in de periode 2011–2016 jaarlijks afgenomen.

In 2016, een jaar na de invoering van de Jeugdwet, kregen 388.000 jongeren jeugdhulp, 7 procent meer dan in 2015. Het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam nam sterk toe, van ruim 37.000 in 2015 naar bijna 62.000 in 2016. Tegelijk steeg ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf (bijvoorbeeld in een instelling) van 24.000 naar ruim 27.000. Er lijkt dus vooralsnog geen sprake van dat duurdere, gespecialiseerde zorg met verblijf afneemt als gevolg van een toename van goedkopere zorg dicht bij huis, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam. Het aantal jongeren met overige vormen van jeugdhulp zonder verblijf bleef nagenoeg gelijk rond de 350.000 per jaar.

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie hulptypen: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp is veruit de meest voorkomende vorm. Daarbij gaat het om hulp aan jongeren en hun ouders bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedproblemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids