Normal_tweede_kamer

Tweede Kamerlid Farid Azarkan (DENK) stelt staatssecretaris Harbers van Asielzaken vragen over de toename van het aantal verdwijningen van kinderen uit opvanglocaties voor asielzoekers. In 2018 verdwenen volgens de Volkskrant 360 asielzoekers, onder wie 210 kinderen, uit opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit meldt Tweede Kamer.

Het aantal vermiste kinderen is 20 procent meer dan in 2017. Volgens Azarkan ondervinden de kinderen stress door alle onzekerheid, de vele verhuizingen en het intimiderende optreden van arrestatieteams. Waar gaan die kinderen heen? En hoe verklaart de staatssecretaris de forse stijging?

De aantallen van 2017 moet je eerder zien als een dip in de constante lijn dan als een plotselinge stijging, stelt Harbers. Hij benadrukt dat een COA-opvanglocatie een woonvoorziening en geen gevangenis is. Over de redenen van de verdwijning kan hij weinig zeggen. En er zijn vermoedens dat de kinderen de illegaliteit ingaan of naar het buitenland vertrekken. Stress kan volgens Harbers voorkomen worden als de ouders met hun kinderen meewerken aan vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.