Hoenderloo Groep met sluiting bedreigd

Minister de Jonge van Volksgezondheid gaat aanstaande maandag in gesprek met zorgorganisatie Pluryn om alternatieven te onderzoeken voor de toekomst van de jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep. De instelling, die bijna 170 jaar bestaat, wordt met sluiting bedreigd. Op locaties in Hoenderloo en Deelen biedt het plaats aan ruim tweehonderd kinderen met complexe problemen. Een deel van deze kinderen zal ergens anders moeten worden ondergebracht. Dit meldt NRC.

De Hoenderloo Groep is een tijdelijk thuis voor kinderen met complexe problemen. Zij krijgen er ook zorg en onderwijs. De Medezeggenschapsraad van het Hoenderloo College, de onderwijstak van de organisatie, heeft vorige week het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd vanwege "onbehoorlijk bestuur" en "falend toezicht". Pluryn noemde de sluiting eerder "onvermijdelijk" vanwege een tekort van vier miljoen euro en achterblijvende kwaliteit.

Kritisch rapport van de Onderwijsinspectie

De Medezeggenschapsraad benoemde in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid dat er  al jaren "structurele aansturing" mist. Ook de Onderwijsinspectie gaat in op dit punt in een kritisch rapport aan het bestuur van zorgorganisatie Pluryn. Hierin geeft de Inspectie onder andere aan dat de kwaliteit van het onderwijs niet op orde is en het financieel beheer niet deugt. 

Vervolgplek zoeken voor veertig tot vijftig kinderen

Eerder gaf minister de Jonge aan dat hij een doorstart van de Hoenderloo groep niet uitsluit, maar tegelijkertijd wil hij geen "valse hoop" geven. Voor hem is het het belangrijkste dat er geen kinderen "tussen wal en schip vallen". Als de Hoenderloo groep moet sluiten, moet er voor veertig tot vijftig kinderen een vervolgplek worden gevonden. Pluryn geeft aan dat het voor elk kind een plek binnen of buiten de organisatie gaat zoeken. De andere kinderen kunnen de behandeling bij de Hoenderloo Groep afmaken.

Door: Nationale Zorggids