Normal_kind__overgewicht__dik__afvallen__buik__obesitas__gezondheid

Gemeenten die nog niet aangesloten zijn bij JOGG, kunnen zich daar nu kosteloos bij aansluiten. Ook voor huidige JOGG-gemeenten wordt de jaarlijkse bijdrage per 1 januari 2021 afgeschaft. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft dat samen met JOGG besloten. Het afschaffen van de eigen bijdrage moet ervoor zorgen dat meer gemeenten aan de slag gaan met de aanpak Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Daarmee plaatsen zij de gezondheid van kinderen en jongeren nog hoger op hun agenda. Dit meldt Rijksoverheid. 

“Als we jongeren al vroeg helpen om gezond te leven, plukken zij daar zelf de vruchten van en wij als samenleving natuurlijk ook. Bijvoorbeeld omdat jongeren lekkerder in hun vel zitten en minder bij de zorg aankloppen”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis.

Succesvolle aanpak

In het preventieakkoord hebben de ondertekenaars de ambitie uitgesproken dat voor het einde van 2020 de helft van de gemeenten een JOGG-gemeente is. Op dit moment maken 170 gemeenten onderdeel uit van de JOGG-beweging, dus het doel is bijna gehaald. Een aantal gemeenten gaf aan dat de jaarlijkse bijdrage die betaald moest worden voor deelname voor hen een obstakel vormde. Voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners was de jaarlijkse bijdrage 5.000 euro en voor gemeenten met meer dan 50.000 inwoners gold een bedrag van 10.000 euro. Met het schrappen van deze bijdrage is de verwachting dat gemeenten minder een financiële drempel ervaren om een JOGG-gemeente te worden.

JOGG-aanpak leidt tot lager BMI

Gemeenten gaan binnen JOGG samen met het onderwijs, de kinderopvang, sport, welzijn en het bedrijfsleven aan de slag om de fysieke en sociale omgeving gezonder te maken. Zo kunnen kinderen op de fiets naar school, lekker buitenspelen en uitgerust wakker worden. Fruit en water zijn in de kantine te krijgen en er liggen gezonde producten in de winkel. In elke gemeente biedt JOGG een op maat gesneden plan dat zich toespitst op de specifieke situatie in die gemeente. Inmiddels is in 31 gemeenten een significante daling te zien in het BMI bij jongeren. In buurten waar al vier jaar met de JOGG-aanpak wordt gewerkt, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht 9 procent lager dan in buurten zonder die aanpak.

Door: Nationale Zorggids