Normal_rss_entry-274200

Steeds meer kinderen en jongeren komen psychisch in de knel door de coronacrisis. Volgens brancheorganisatie De Nederlandse ggz is het systeem, dat voor de virusuitbraak al overbelast was, "volledig overgelopen" en worden inmiddels ook "crisisgevallen" afgewezen wegens gebrek aan capaciteit.

Onder meer door eenzaamheid en stress blijft de vraag naar psychische hulp toenemen. De Nederlandse ggz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) roepen de politiek op direct actie te ondernemen. Dat kan volgens hen niet wachten tot na de verkiezingen. "De kinderen en jongeren die we nu zien binnenkomen zijn er slecht aan toe en hebben recht op de best mogelijke zorg."

Geld dat het kabinet al heeft vrijgemaakt voor een steunpakket op het gebied van welzijn en leefstijl, kan de problemen op korte termijn volgens de organisaties niet oplossen. Het grote probleem is dat er te weinig plaatsen zijn om jongeren met ernstige klachten als suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie goed te helpen.

Kosten een probleem

Op crisisafdelingen in het land is momenteel gemiddeld 86 procent van de plaatsen bezet. Een aantal aanbieders heeft zelfs helemaal geen plaats meer. Dat betekent dat zij iemand die acute hulp nodig heeft niet kunnen opvangen. "Met deze bezettingsgraden is niet of nauwelijks plek meer voor nieuwe cliënten", zegt voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz. "Extra zorgelijk is dat kinderen en jongeren ernstigere en complexere problematiek hebben, waarvoor zij ook langdurigere en intensievere behandeling nodig hebben. Denk aan de klinische behandeling van eetstoornissen, waar we een aanmeldingstoename van gemiddeld 63 procent zien."

Naast de capaciteit zijn de kosten een probleem. "Het rijk geeft geen garantie dat de noodzakelijke zorg die aan jongeren gegeven moet worden ook betaald wordt", stelt de branche.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft al onderzoek gedaan naar de gestegen druk in de jeugd-ggz. Hieruit blijkt volgens een woordvoerster onder meer dat er regionale verschillen zijn. Het ministerie is in gesprek met gemeenten en de ggz-koepel over de vervolgstappen. Wat die kunnen zijn, kan ze niet zeggen. De Tweede Kamer wordt er binnenkort over ingelicht.

Door: ANP