'Kindervuurwerk bestaat niet'

Het afsteken van een sterretje lijkt onschuldig, maar niets is minder waar: 47 procent van de jonge vuurwerkslachtoffers raakte afgelopen jaar gewond door F1-vuurwerk, de categorie waar de bekende sterretjes onder vallen. F1-vuurwerk is mede daarom verboden voor kinderen onder de twaalf jaar oud. Maar weinig mensen weten dat, ziet het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie en VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, pleiten samen voor het terugdringen van het aantal vuurwerkongevallen. Het ministerie start daarom dit jaar de bewustwordingscampagne ‘Kindervuurwerk bestaat niet’. Dat meldt VeiligheidNL.

Afgelopen jaar, toen er sprake was van een algeheel vuurwerkverbod, steeg het letsel door categorie F1-siervuurwerk, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Want ook al gold er een vuurwerkverbod, F1-siervuurwerk (zoals sterretjes, grondtollen en fonteintjes) was wél toegestaan. 72 procent van de slachtoffers van F1 vuurwerk was afgelopen jaarwisseling jonger dan 15 jaar, waarvan bijna tweederde onder de 10 jaar. Voor VeiligheidNL en het ministerie aanleiding om de kennis over F1-siervuurwerk onder ouders van jonge kinderen te vergroten. 

F1-siervuurwerk afsteken is verboden voor kinderen onder de twaalf jaar. Martijntje Bakker, directeur VeiligheidNL: “Dit komt omdat een kind onder de twaalf jaar oud nog geen goed besef heeft van gevaar. Ook de motoriek is nog niet voldoende ontwikkeld om veilig met siervuurwerk om te gaan. Een ‘onschuldig’ sterretje kan tot wel 1100 graden worden.”

Vivianne Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: “Siervuurwerk hoort voor veel mensen bij de jaarwisseling. Maar het zorgt ook elk jaar weer voor veel letsel en overlast, ook bij jonge kinderen. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen en de jaarwisseling zo veilig als mogelijk te laten verlopen. Geef geen enkele vorm van vuurwerk aan kinderen onder de twaalf jaar. Kindervuurwerk bestaat niet.”

2022 eindigt goed als je weet wat je doet

De campagne ‘Kindervuurwerk bestaat niet’ moet kennis bij ouders van jonge kinderen vergroten. In de aanloop naar oudejaarsavond besteden daarom verschillende influencers aandacht aan dit onderwerp. Vanaf 23 november kunnen ook alle basisscholen in Nederland weer gratis gebruik maken van het lespakket ‘4VuurwerkVeilig’. Dit lespakket maakt leerlingen van groep 7 en 8 bewust van de gevaren van vuurwerk en geeft ze tips voor een veilige jaarwisseling. Aan het lespakket is dit jaar een 4VuurwerkVeilig certificaat toegevoegd. Alle kinderen die het lespakket hebben gevolgd ontvangen het certificaat als bewijs. Door het mee naar huis te nemen, wordt het gesprek over veilig vuurwerkgebruik tussen ouder en kind gestimuleerd en wordt de kennis over dit onderwerp vergroot. 

Verantwoord knallen: zo mag het wel

Vanaf twaalf jaar is het toegestaan om F1-siervuurwerk te kopen en af te steken, maar dan wel op een veilige manier. Om oogletsel te voorkomen wordt geadviseerd om altijd een vuurwerkbril te dragen bij het kijken naar en het afsteken van dit fop- en schertsvuurwerk. Een open vlam kan het product snel doen ontvlammen. Gebruik daarom waar mogelijk een aansteeklont. Lees vooraf de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Voor oudejaarsvuurwerk, F2, geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Houd tijdens het afsteken afstand van mens en dier. Bij F1-siervuurwerk minimaal 1 meter en bij F2-siervuurwerk minimaal 8 meter. Overige tips over veilig vuurwerkgebruik staan op de website van de vuurwerkbranche: www.veiligvieren.nl

Door: Nationale Zorggids