Normal_depressed-teenage-guy-getting-support-2022-10-27-19-03-26-utc__1_

De Twentse jeugdzorginstelling Jarabee kan hun zorg binnekort niet meer bekostigen en hebben dringend financiële steun nodig van de gemeente. Als dit niet gebeurt zal de instelling verdwijnen en zitten honderden kinderen, jongeren en gezinnen zonder passende zorg. Dit meldt Skipr.

 

In een e-mail waarschuwt Jarabee dat hun zorg op lange termijn zal verdwijnen. Terwijl de gemeenten vorige maand al een bedrag van 1,6 miljoen euro hebben neergelegd om lopende kosten op te vangen, heeft de organisatie nog eens 1,7 miljoen euro nodig voor een continuïteitsplan.

Aanhoudende problemen

Helaas is het niet duidelijk of dit ook wordt toegekend. Zonder verdere steun zal de jeugdzorginstelling in 2024 nogmaals financiële problemen hebben. Accountantskantoor De Jong & Laan twijfelt of Jarabee nog kan blijven bestaan. Ze benoemen enkele problemen zoals hogere lonen en een te lage prijsberekening door de gemeenten. Ook sloot de instelling vorig jaar af met een negatief resultaat van ongeveer een miljoen euro, maar heeft nog wel een eigen vermogen van 4,8 miljoen euro.

Door: Nationale Zorggids