Normal_depressed-teenage-guy-getting-support-2022-10-27-19-03-26-utc__1_

Uit een analyse door IPSE Studies blijkt het dat er grote verschillen zijn in de kostendoelmatigheid van jeugdzorg tussen gemeenten. Enkele gemeenten zijn namelijk in staat om dezelfde zorg te leveren tegen de helft van de prijs. Door dezelfde strategieën door te voeren kan kostenbesparing in de jeugdzorg ook in andere gemeenten mogelijk worden. Dit meldt Skipr.

 

In het onderzoek is gevonden dat de kostendoelmatigheid over alle gemeenten gemiddeld uitkomt op 80 procent. De gemiddelde gemeente kan dus met de overige 20 procent besparen tegen dezelfde prestaties.

Terwijl zowel de hoog als laag scorende gemeenten in verschillende delen van het land liggen, is er wel clustering zichtbaar door regionale samenwerking.

Beleid

De afwijkingen in kostendoelmatigheid komen slechts naar voren in de vormgeving van het inkoopbeleid, zoals het type uitbesteding, inkoopprocedures of bekostigingswijze.

Om te kijken wat de optimale inkoopbeleid is, werden er acht kenmerken getoetst. Hiermee kon ook bekeken worden wat de gevolgen zijn van een suboptimaal inkoopbeleid op het gebied van kostendoelmatigheid.

Elementen

Eén van de meer negatieve effecten is de raamovereenkomst met tussentijdse toetreding (t.o.v. zonder tussentijdse toetreding) op de kostendoelmatigheid. Daartegenover blijkt dat de open house-procedure juist een positief effect heeft. Hierbij heeft een gemeente contracten met meerdere aanbieders, waardoor burgers zelf de keuze hebben.

Wel kan de inhoud van deze contracten verschillen net zoals de verleende zorg. Goede indicatoren over de gegeven zorg zijn beperkt beschikbaar, waarbij de indicator ‘afronding volgens plan’ niet samenhangt met kostendoelmatigheid.

Door: Nationale Zorggids