Normal_beschuit_blauwe_muisjes_beschuit_met_muisjes_geboorte_wiki_-c_

Leden van de Tweede Kamer kregen gisteren beschuit met muisjes aangeboden van de Stichting Steunpunt Studerende Moeders, die hiermee aandacht vroeg voor gelijke onderwijskansen voor studenten met kinderen. De actie ging vooraf aan het debat over  voortijdig schoolverlaten en startkwalificatie. Dat meldt de stichting in een persbericht.

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een landelijk steunpunt voor en door studerende moeders en zet zich al geruime tijd in voor gelijke onderwijskansen voor alleenstaande en jonge moeders. Het steunpunt informeert deze moeders onder meer over het voorkomen van uitval, het creëren van scholingsmogelijkheden, stage, leer-werktrajecten en hoe dit te combineren is met de zorg voor een of meer kinderen.

Jonge moeders tot 27 jaar hebben sinds 2013 geen recht meer op een uitkering, maar moeten naar school. Zij zijn aangewezen op de Wet Studiefinanciering. Volgens De Jong is hier niets mis mee, maar in het huidige onderwijssysteem ontbreken alle randvoorzieningen om studie en zorg goed te kunnen combineren. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen recht op zwangerschapsverlof voor vrouwen die tijdens een opleiding zwanger raken. Daarnaast sluiten de studieroosters niet aan op de mogelijkheden voor kinderopvang.

De Jong: 'Hoe onderwijsinstellingen daarmee om gaan verschilt per onderwijsinstelling, opleiding en per docent of begeleider. Dit maakt dat deze jonge vrouwen afhankelijk zijn van willekeur, wat deze groep uiterst kwetsbaar maakt. Daar waar beleid bestaat voor topsporters, is er voor zwangerschap en studenten met een zorgplicht niks geregeld. Wanneer examens, toetsen of lessen als gevolg van zwangerschap of bevalling niet gevolgd kunnen worden, worden er vaak extra kosten in rekening gebracht. Discriminatie op grond van geslacht komt vaak voor, maar niet iedere moeder durft naar de rechter te stappen.'

© Nationale Zorggids