Logo_logo_stichting_milo

Ouders kunnen zich aanmelden voor het programma Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met te verwachten ernstige, meervoudige beperkingen (ComOOK) van Stichting Milo dat in oktober 2016 start. Het gaat om ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun pasgeboren kind of hun al iets oudere peuter, omdat voor, bij of direct na de geboorte hierover vragen ontstonden. Dit programma duurt vier maanden en bestaat uit 12 huisbezoeken en 3 workshop voor alle deelnemende ComOOK ouders. Dat meldt Stichting Milo.

Een kind ontwikkelt zijn taalvaardigheden in interactie met volwassenen in zijn omgeving. Daarom is het juist voor kinderen met een beperking belangrijk om zo vroeg mogelijk extra aandacht te geven aan communicatieontwikkeling. Een sprekend kind krijgt vanaf zijn geboorte continu voorbeelden van hoe spraak gebruikt kan worden. Rond de leeftijd van 18 maanden hebben deze kinderen circa 4380 uur aan spraakvoorbeelden gehad. En we verwachten dan niet dat ze al vloeiend kunnen spreken. 

Als kinderen een vorm van Ondersteunde Communicatie (OC) gebruiken en tijdens de logopedie twee keer per week ongeveer 30 minuten een voorbeeld van dit OC-gebruik krijgen, dan hebben zij zo'n 84 jaar nodig om evenveel voorbeelden te krijgen als een sprekend kind van 18 maanden. Hoe sneller zo veel mogelijk mensen in de omgeving een voorbeeld kunnen geven van OC-gebruik, hoe beter dit is voor de ontwikkeling van niet of nauwelijks sprekende kinderen. 

Stichting Milo heeft ComOOK ontwikkeld, omdat via interactie en communicatie de hechting tussen ouder en kind gestimuleerd wordt, ook bij kinderen met een beperking. Uit onderzoek is bekend, dat ouders van kinderen met een beperking moeite hebben om de communicatieve signalen van hun kind te lezen. Ouders vinden het vaak ook moeilijk om hun communicatie aan te passen aan de behoeften van hun kind. Milo helpt ouders om ondanks beperkingen toch mogelijkheden en kansen te zien en te gebruiken voor het maken van contact met hun kind. 

Door: Redactie Nationale Zorggids