Normal_medicijne34534

Het advies voor zwangere vrouwen in de bijsluiter van paracetamol hoeft niet te worden aangepast. Dit heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in de vergadering van 27 juli 2017 vastgesteld. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap en mogelijke effecten later bij het kind. Alle wetenschappelijke gegevens samenvattend, is er geen overtuigend bewijs voor een verband tussen paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap en ontwikkelingsstoornissen bij het kind, zoals autisme of ADHD. Dat meldt het CBG. 

Het College benadrukt dat gebruik tijdens de zwangerschap altijd afgewogen moet worden tegen de ernst van de klachten. Dit geldt voor elk medicijn en geldt ook voor paracetamol.

Het advies aan zwangere vrouwen is daarom om alleen paracetamol te gebruiken als het echt nodig is, maar zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosering. Paracetamol is het voorkeursmiddel bij koorts en pijn tijdens de zwangerschap. Wie vragen heeft over het gebruik ervan kan altijd overleggen met haar arts of apotheker.

Deze recente data over het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap zijn ook in Europees verband besproken, onder meer door het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC. In Europa werd dezelfde conclusie getrokken als nu in Nederland. 

Door: Redactie Nationale Zorggids