Logo_casa_klinieken_logo_abortus

Afgelopen woensdag is alsnog de landelijk opererende abortusorganisatie CASA Klinieken zelf in staat van faillissement verklaard. Eerder gebeurde dat al met de koepel Stichting en de afdeling Medical. Dit meldt advocaat Mr M.C.Udink

Inmiddels is de continuïteit van de zorgverlening voor de komende weken geborgd en worden de activiteiten gewoon voortgezet. Alle ingeroosterde verrichtingen kunnen gewoon worden verricht. Er ontstaat geen onderbreking van de abortuszorgverlening. Voor de nabije toekomst bestaan goede vooruitzichten en het is waarschijnlijk dat de gehele organisatie een definitieve doorstart kan maken voor 1 december 2017.

Met deze (nieuwe) doorstart wordt bereikt dat de nieuwe organisatie niet met het – recent uit diverse onderzoeken bekend geworden – verleden van onregelmatigheden belast wordt. De nieuwe organisatie kan met een schone lei aan de slag.

Door: Redactie Nationale Zorggids