Normal_mri

Honderd baby’s die in het UMC Utrecht geboren worden, zullen een MRI-scan ondergaan. Dit in het kader van een onderzoek naar de hersenontwikkeling van pasgeborenen. De onderzoekers willen uitzoeken wat het verschil is tussen de ontwikkeling van de hersenen van te vroeg geboren kindjes en de hersenen van gezonde baby’s. Prematuur geboren baby’s hebben op latere leeftijd onder meer een grotere kans op leerproblemen en concentratieproblemen en middels MRI-scans moet uitgezocht worden waarom dat zo is. Dat meldt NOS. 

“Vroeggeborenen worden wel onderzocht met MRI-scans, maar de gegevens konden tot nu toe niet vergeleken worden met de hersenontwikkeling van gezonde baby’s en kinderen”, zegt Manon Benders van het UMC Utrecht. Het ziekenhuis voert dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Normaal gesproken gaan gezond geboren baby’s ook niet onder de scanner en gebeurt dat veelal pas vanaf hun zevende levensjaar als dat medisch noodzakelijk is. Dat heeft te maken met de wens van medisch-ethische commissies die denken dat baby’s daardoor onnodige stress oplopen. Een angst voor blootstelling aan schadelijke straling is er niet. Onderzoek laat nu echter zien dat baby’s niet gestrest raken in een MRI-scan, zolang ze goed gegeten hebben en ingebakerd zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stemde daarom in met het voorstel van het UMC Utrecht om gezonde baby’s een MRI-scan te laten ondergaan.

Het ziekenhuis heeft honderd ouders bereid gevonden om mee te doen aan het onderzoek. Eerst zal de zwangere vrouwen tijdens de 32ste week onder de MRI-scanner gaan liggen zodat de onderzoekers de hersenen van een ongeboren kindje kunnen registeren. Vervolgens zal het kindje in zijn tweede levensweek zelf onder de scan gaan en op zevenjarige leeftijd nogmaals. Hoofdonderzoekers Benders denkt op deze wijze te kunnen vaststellen waar de hersenen van prematuur geboren kindjes afwijken van die van gezond geboren baby’s. “We hopen de kinderen met een moeilijke start een betere toekomst te kunnen geven. 

Door: Redactie Nationale Zorggids